ROMATSA caută servicii de asigurare de răspundere civilă faţa de terţi a activității

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţia „Servicii de asigurare de raspundere civila fata de terti a activitatii R.A. ROMATSA”, coduri CPV 66516400-4.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 şi HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.03.2014 ora 10.30, urmând ca deschiderea acestora să aibă loc pe data de 10.03.2014 ora 11.00, la sediul RA ROMATSA.
Informaţii suplimentare privitoare la achiziţie:

• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
• Durata contractului este de 24 luni de la data atribuirii contractului.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 148926/ 20.01.2014 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.
ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)