Audit AACR la Aeroportul Internaţional Timişoara

În perioada 16.04-29.05.2013, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a efectuat un audit periodic la Aeroportul Internaţional Timişoara. Auditul a prevăzut verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru prelungirea valabilităţii Certificatului de autorizare al Aeroportului Internaţional Timişoara-Traian Vuia şi s-a desfăşurat în baza prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului României nr. 29/1997 privind Codul Aerian al României nr. 405/1993 privind organizarea şi funcţionarea AACR, competenţelor acordate prin OMTCT nr. 1185/2006 privind desemnarea AACR ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, cu modificările ulterioare şi în conformitate cu cerinţele RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010.

Rezultatele evaluărilor sunt consemnate în Raportul de Audit nr. AP 16 din 29.05.2013 şi stau la baza emiterii Certificatului de autorizare al Aeroportului Internaţional Timişoara-Traian Vuia, având o valabilitate de un an şi care consemnează următoarele: certificatul atestă faptul că: ‘Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia, administrat de Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia S.A., îndeplineşte cerinţele de autorizare prevăzute de legislaţia aeronautică aplicabilă şi declarate în Manualul de Aerodrom’. Menţionăm că în raportul auditului sunt specificate şi câteva neconformităţi constatate, în cadrul unui proces de abordare exigent cu scopul de a îndeplini cât mai multe din cerinţele reglementărilor specifice.

Respectivele neconformităţi nu afectează siguranţa operaţiunilor de zboruri, însă administraţia Aeroportului Timişoara le tratează ca fiind importante şi îşi propune să le remedieze în cel mai scurt timp posibil, pe fiecare dintre acestea, conform Planului de măsuri corective pentru remedierea neconformităţilor consemnate la auditul efectuat de AACR. Este de remarcat faptul că, echipa de audit a consemnat că au fost remediate cele mai multe dintre neconformităţile constatate la auditul anterior, din mai 2012. În iunie 2013, administraţia Aeroportului Timişoara are în plan continuarea lucrărilor de reparaţie a suprafeţei pistei care necesitau a fi efectuate în ultimii trei ani, şi care, odată cu finalizarea lucrărilor va elimina principala sursă de neconformitate.
ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)