ANAF organizează a doua licitație pentru o parapantă cu motor cu două locuri

Licitatie_II_ANAF_parapanta_cu_motor

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti
Administratia Sector 1 a Finantelor Publice / Compartiment Valorificare
Nr.551.388/09.06.2015

A N U N T

Ministerul Finantelor Publice, A.N.A.F., Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti- Administratia Sector 1 a Finantelor Publice Bucuresti, organizeaza a II-a licitatie publica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru valorificarea urmatoarelor bunuri:

parapanta cu motor cu doua locuri – avariata, neinmatriculata, structura de rezistenta din cadre metalice, motor cu aprindere interna in doi timpi, producator ROTAX tip 582 UL, seria 7626628, an fabricatie 2012, panou de control- producator MGL Avionics, tip E1, velatura tip HYBRID 500MKII, produsa de APSO Aviation LTD. Pretul de pornire al licitatiei este in valoare de 9.169,20 lei. Pasul de licitatie este de 102 lei. Pretul include TVA.

La licitatia publica pot participa atat persoanele fizice, cat si juridice, cu urmatoarele conditii;

– inscrierea la licitatie pe baza unei cereri

– plata unei garantii de participare la licitatie , reprezentand cel putin 10% din valoarea de pornire la licitatie, in contul RO24TREZ7015005XXX014511 deschis la Trezoreria Sector 1, CUI 4316686, beneficiar Administratia Sector 1 a Finantelor Publice.

– imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

– pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

– pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;

– pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

– pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;

– dovada emisa de creditorii fiscali ca nu are obligatii fiscale restante.

Bunurile adjudecate pot fi ridicate dupa plata integrala a contravalorii acestora.

Licitatia va avea loc in data de 29.06.2015, orele 12.00 la sediul institutiei din Bucuresti str. Londra, nr.10, sector 1, et.P, cam.1.

Relatii la telefon 021/231.22.80
ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)