(LEGISLATIV) Proiect privind modificarea și completarea Reglementării privind ​Proiectarea și ​Exploatarea ​Tehnică a ​Heliporturilor, RACR-AD-PETH, Ed. 3/2014 aprobată prin Ordinul ​M​in. ​Transp. nr. 1312/2014

Proiectul de ORDIN privind modificarea și completarea Reglementării aeronautice civile române privind Proiectarea și Exploatarea Tehnică a Heliporturilor, RACR-AD-PETH, ediția 3/2014 aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1312/2014

Data publicării: 15 Ianuarie 2015
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26 Ianuarie 2015

Mai multe detalii la:

http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/694-proiectul-de-ordin-privind-modificarea-si-completarea-reglementarii-aeronautice-civile-romane-privind-proiectarea-si-exploatarea-tehnica-a-heliporturilor-racr-ad-peth-editia-3-2014-aprobata-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1312-2014

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

– Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro
– Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia Comunicare şi Relaţia cu Sindicatele – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
– Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
– Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ORDINUL Nr.__________ din______________

privind modificarea și completarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor, RACR-AD-PETH, ediția 3/2014 aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1312/2014

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f), din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. – Reglementarea aeronautică civilă română privind proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor, RACR-AD-PETH, ediția 3/2014 aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1312/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 şi 675 bis din 16 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 GENERALITĂŢI , secțiunea 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri, se introduc două noi definiții cu următorul cuprins:

„Loc de aterizare. O suprafață marcată sau nemarcată care are aceleași caracteristici cu aria de apropiere finală sau cu aria de decolare a unui heliport vizual. Punct de referință al heliportului (HRP). Loc de amplasare, desemnat, al unui heliport sau al unui loc de aterizare.”

2. La capitolul 2 DATE DE HELIPORT, secțiunea 2.2 Punctul de referinţă al heliportului, se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.2 Punctul de referinţă al heliportului

2.2.1 Pentru fiecare heliport sau loc de aterizare care nu este situat pe acelaşi amplasament cu al unui aerodrom va fi determinat un punct de referinţă.

Notă.– Atunci când poziţia unui heliport sau loc de aterizare coincide cu cea a unui aerodrom, punctul de referinţă al aerodromului este acelaşi atât pentru aerodrom cât şi pentru heliport sau pentru locul de aterizare.

2.2.2 Punctul de referinţă al heliportului va fi situat în apropierea centrului geometric iniţial sau planificat al heliportului sau al locului de aterizare şi, în mod normal, trebuie să rămână acolo unde a fost stabilit.

2.2.3 Poziţia punctului de referinţă al heliportului, măsurată în grade, minute şi secunde, va fi comunicată serviciilor de informare aeronautică. ” 3. În apendicele 1 CERINŢE PRIVIND CALITATEA DATELOR AERONAUTICE, în tabelul A1-2, se introduce un nou rând cu următorul conținut:

„Înălțime de trecere deasupra heliportului, apropieri PinS / 0,5 m calculat / esenţială”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)