7 Decembrie este Ziua Internațională a Aviației Civile

7 Decembrie este Ziua Internațională a Aviației Civile
7 Decembrie este Ziua Internațională a Aviației Civile

(Agerpres) În fiecare an, la 7 decembrie, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Aviației Civile (International Civil Aviation Day).

Tema stabilită de Consiliul OACI pentru ediția din 2013 este: ‘Dezvoltarea transportului aerian pentru a face față provocărilor secolul al XXI-lea.’

Pentru a marca această zi, sunt organizate evenimente precum întâlniri cu reprezentanți din acest sector de activitate, expoziții, seminarii, publicarea de materiale pentru a evidenția tema aleasă spre dezbatere.

Această zi a fost stabilită, în 1994, de către Adunarea Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), prin rezoluția A29-1, pentru a marca o jumătate de secol de la crearea acestei organizații. În 1944, la această dată, la Montreal (Canada) a fost instituită Organizația Aviației Civile Internaționale, punându-se bazele primelor relații internaționale în domeniul aviației civile, tendinței spre progres și perfecționare. În prezent, ICAO are 191 de state membre.

Doi ani mai târziu, în urma unei inițiative a ICAO, cu sprijinul guvernului canadian, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a recunoscut oficial, prin Rezoluția 33/51, marcarea la 7 decembrie a Zilei internaționale a aviației civile.

Scopul marcării acestei zile este acela de a conștientiza importanța aviației civile în dezvoltarea economică și socială a statelor, precum și rolul ICAO în promovarea siguranței și eficienței transporturilor aeriene internaționale.

OACI este un organism al ONU, care lucrează în strânsă colaborare cu alte organisme ale Națiunilor Unite, inclusiv Organizația Meteorologică Mondială, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Poștală Universală, Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Maritimă Internațională.

În România, la 5 iunie 1932, a fost promulgat, prin Decretul Nr. 1890/1932, primul act normativ cu valoare de lege, și anume: legea de organizare a aeronauticii și de înființare a Subsecretariatului de Stat al Aerului, din care făcea parte și Direcția Aviației Civile.

În 1965, România a aderat la Convenția privind Aviația Civilă Internațională (ICAO), devenind, prin Decretul Nr.194 din 24 aprilie 1965, stat contractant ICAO. Acest lucru a impus ca atribuțiile autorității aeronautice naționale să fie puse în concordanță cu prevederile Convenției de la Chicago și ale Anexelor la aceasta.

România s-a alăturat, în 1991, statelor membre ale Conferinței Europene de Aviație Civilă (ECAC), organizație interguvernamentală care are ca obiectiv promovarea dezvoltării continue a siguranței zborului, precum și a unui sistem de transport aerian european eficient, întreaga activitate a Autorității Aeronautice Civile Române având ca scop armonizarea politicii și practicilor sale cu cele ale statelor membre.

În 1980, are loc în România prima reuniune ICAO organizată în estul Europei. În 1991, România se alătură statelor Conferinței Europene de Aviație Civilă — ECAC.

Autoritatea aeronautică civilă română se organizează și funcționează ca organism separat în cadrul ministerului de resort, sub denumirea de Subsecretariat de Stat al Aviației Civile (HGR 43/1991).

Regia autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în forma în care își desfășoară activitatea în prezent, a fost înființată la 12 august 1993, prin Hotărârea Guvernului 405/1993.

În 1993, autoritatea aeronautică națională, alături de autoritățile aeronautice din Cehia, Slovacia și Ungaria, a semnat, în numele României, un Memorandum de Înțelegere pentru alegerea prin rotație în Consiliul ICAO a țărilor pe care acestea le reprezintă și, ca urmare, în perioada 1996-1998, România a fost aleasă în Consiliul ICAO.

(Sursă: AGERPRES; documentare — Daniela Dumitrescu)
ADAUGA COMENTARIU (autentificare cu contul de Facebook)